Image
Image

Klórmész

Kiszerelési egység: 

 1. 0,5 kg

Összetevők: 

 1. Biocid hatóanyag: Kalcium-hipoklorit (aktív klórtartalom) 28% W/W Antimikrobális spektrum: baktericid, fungicid, virucid, sporicid
 2. Alkalmazási terület: Az állategészségügyben, árvíz és belvíz esetén általános fertőtlenítésre. Ásott kút, szennyvíz, űrgödrös árnyékszák, váladék fertőtlenítésre. Az állattartás és tenyésztés területén istállók, ólak falainak, padozatának, kifutók, trágyalerakók, trágyalé, szemétdomb fertőtlenítésére alkalmazható. Textília fertőtlenítésére, fehérítésére.
 3. Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: 10%-os klórmész oldat készítése: készítsen 500 g klórmész és 2 liter csapvíz felhasználásával 2,5 liter 20%-os törzsoldatot, majd adjon hozzá még 2,5 liter vizet, hogy 10%-os klórmész oldatot kapjon. A 10%-os oldathoz további 20 liter vizet adagoljon a 2%-os oldat előállításához. Keverje el alaposan, mert rosszul oldódik. Vigye fel az oldatot a fertőtlenítendő felületekre. Az elkészítet munkaoldatot az előállítás napján fel kell használni!
 4. - Baktericid hatás: 2%-os oldat 10 0C-on 10 perc
 5. - Fungicid hatás: 2%-os oldat 10 0C-on 20 perc vagy 10%-os oldat 10 0C-on 10 perc
 6. - Virucid hatás: 10%-os oldat 10 0C-on 10 perc
 7. - Sporicid hatás: 10%-os oldat 10 0C-on 30 perc
 8. Szilárd állapotban történő felhasználás:
 9. - Ásott kút: 30 g klórmész por/1 m3 víz
 10. - Szennyvíz: 150 g klórmész por/1 m3 szennyvíz
 11. - Trágyalé: 2 kg klórmész por/1 m3 trágyalé
 12. - Szemétdomb, trágyadomb: Klórmésszel beszórni a fertőtlenítendő felületet, vagy 10%-os klórmésztejjel alaposan belocsolni.
 13. - Űrgödrös árnyékszék: Folyamatos fertőtlenítés: 1 kg klórmész por/1 m3. Záró fertőtlenítés: 37,5 kg klórmész por/1 m3.
 14. Figyelmeztetés! A fertőtlenítetés ideje alatt az állatok nem tartózkodhatnak a helyiségben, 24 órás várakozási idő letelte és alapos szellőztetés után engedhetők vissza. A termék más vegyszerrel nem keverhető!
 15. Veszélyt jelző piktogramok: GHS03 GHS05 GHS09

Figyelmeztető H mondatok: 

 1. H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 2. Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 3. P260 A por/füst/gáz/gőzök/permet belélegzése tilos.
 4. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 5. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 6. P310 Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
 7. Kiegészítő veszélyességi információ (EU):
 8. EUH 206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Elsősegélynyújtás: 

 1. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bőségesen és alaposan le kell mosni vízzel. Lenyelés esetén nem szabad
 2. hánytatni! Ha a sérült eszméleténél van, mossuk ki a száját, itassunk vele vizet vagy tejet, majd kórházba szállítani.

Hulladékkezelés: 

 1. A feleslegessé vált kezeletlen terméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A tisztítatlan csomagolás a termékkel megegyező módon kezelendő. A csomagolóanyag tisztítás után újra felhasználható. Környezetvédelmi óvintézkedések/ökotoxikológia: Veszélyességi besorolása alapján vízveszélyessége akut 1. Nem kerülhet közvetlenül csatornába, környezetbe. Sósavval való semlegesítése tilos! Vízzel hígítandó, a szennyezett vizet nátrium-tioszulfát oldattal kell semlegesíteni. A biocid termék maradékait és csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, sötét, hűvös, jól szellőző helyen, gyújtóforrástól, gyúlékony szervetlen anyagtól, savtól elkülönítve egy évig eltartható.

Gyártó: 

 1. „VOAO Chimprom” Promislovaya str. 23, 400057 Volvograd, Oroszország

Importáló: 

 1. Chimport Company Kft. 1036 Budapest, Bécsi u. 52. I. em. 3.

Forgalmazó: 

 1. Klorid Vegyi- és Műanyagipari Zrt. 4150 Püspökladány, Község dűlő 1.
 2. Tel/fax: 54/451-420
 3. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 4. Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyének száma: JÜ-6-2/2011

Adatok

Gyártja
Voao
Kategória
Textilipar
CAS Szám

Image

Dokumentumok

Image

RENDELNI SZERETNE?