KLORID LOGO

Háztartási Hypo

piktogram
piktogram
Összetétel:
<5 % Nátrium-hipoklorit (aktív klór 42g/l)
Adatlap #1:

Víz- és klórálló padló- és falburkolatok, berendezési tárgyak felületeinek fertőtlenítésére, valamint textília kezelésére (fehérítés) alkalmazható.

Alkalmazási típus: Vizes oldat. Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: - 2%-os vizes oldat 20 perc behatási idő - 1%-os vizes oldat 30 perc behatási idő

  • Munkavédelem VESZÉLY. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Szembekerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Lenyelés esetén: a sérültnek adjunk bő folyadékot. Ne hánytassuk Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
  • Tűzvédelem A termék nem tűzveszélyes. Tűz esetén, alkalmazzon a tűz környezetének, az ott előforduló anyagoknak megfelelő oltóanyagot. A termék égése során különböző mérgező égéstermékek, szén-dioxid, szén-monoxid képződik. Ezek belélegzése nagyon veszélyes, különösen zárt térben, vagy magas koncentrációban.
  • Környezetvédelem Közvetlenül csatornába vagy a környezetbe nem juttatható. A vízi organizmusokra mérgező a klórképződés miatt, hosszan tartó károsodást okoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedéllyel rendelkező hulladéktárolóban vagy hulladékelszállítónál.
  • Kiszerelés 1 literes, 5 literes, 10 literes, 20 literes, valamint 60 literes kiszerelésben elérhető.
  • Tárolás Gyermekektől elzárva tartandó! Élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól elkülönítetten kell tárolni. Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti csomagolásban tároljuk. Óvjuk fagytól, sugárzó hőtől, napsugárzástól és nedvességtől. Tárolási hőmérséklet: 0-20°C.
  • Minőségét megőrzi: Szakszerű tárolás mellett minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi!
KLORID ZRT. Háztartási Hypo