KLORID LOGO

Pissoir illatosító tabletta

piktogram
Összetétel:
648/2004/EK): 15-<30 % anionos felületaktív anyagok, 5-<15 % nem ionos felületaktív anyagok, illatanyagok.
Adatlap #1:

Vízkő és vizeletkő lerakódások megakadályozására. Rendszeres használatával megelőzhető a kellemetlen szagok kialakulása.

Helyezzen minden WC kagylóba / piszoárba 1 tablettát.

  • Munkavédelem Veszély. Tartalmaz: Benzolszulfonsav, C10-13-alkilszármazékok, nátriumsók. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Cineole-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a(z) arc, kezet és az érintett testrészt alaposan meg kell mosni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
  • Tűzvédelem Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet. A veszélyes bomló anyagok (égéstermékek) belélegzése súlyos egészségkárosodást okozhat.
  • Környezetvédelem Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Meg kell akadályozni a készítmény talajba, felszíni vizekbe és talajvízbe kerülését. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
  • Kiszerelés 1 kg-os kiszerelésben elérhető.
  • Tárolás A terméket eredeti és zárt csomagolásban, száraz és jól szellőztethető, valamint hűvös vegyianyag raktárban kell tárolni. Gyermekektől elzárva tartandó.
  • Minőségét megőrzi: Gyártástól számított 2 évig
KLORID ZRT. Pissoir illatosító tabletta