KLORID LOGO

Sósav háztartási 20%

piktogram
piktogram
Összetétel:
sósav (hidrogén-klorid vizes oldata)
Adatlap #1:

Forrasztási munkákhoz, vízkőmentesítésre, mozaiklapok, metlachi lapok mészkőfoltjainak eltávolítására, rozsdafoltok eltüntetésére.

Hígítási arány 2 dl 20%-os háztartási sósavat adjunk 10 l vízhez. A kezelt felületen a szert rövid ideig – Kb. 5 percig – hatni hagyjuk, utána bő vízzel öblítsük le.

  • Munkavédelem Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Orvos tanácsadásesetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Tilos hánytatni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • Tűzvédelem Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet. A veszélyes bomló anyagok (égéstermékek) belélegzése súlyos egészségkárosodást okozhat.
  • Környezetvédelem Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
  • Kiszerelés 0,5 literes, 1 literes illetve 5 literes kiszerelésben elérhető.
  • Tárolás Eredeti bontatlan csomagolásban, napfénytől védve. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, magas hőmérséklettől távol tartandó. Gyerekektől elzárva tartandó.
  • Minőségét megőrzi: Szakszerű tárolás mellett minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi.
KLORID ZRT. Sósav háztartási 20%