KLORID LOGO

Vízkőoldó háztartási

piktogram
Összetétel:
(648/2004/EK): <5 % amfoter felületaktív anyagok 6 % Sósav
Adatlap #1:
Adatlap #2:

Háztartásban WC csészék, piszoárok, fajanszok, saválló kerámiák, műanyag részek vízkőmentesítésére.

A készítményt a vízkövesedés mértékétől függően ecsettel kell felhordani. A kezelt felületen a szert kb. 5 percig hatni hagyjuk, utána bő vízzel öblítjük.

  • Munkavédelem Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • Tűzvédelem Tűz esetén alkalmazható oltóanyagok: alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet. A veszélyes bomló anyagok (égéstermékek) belélegzése súlyos egészségkárosodást okozhat.
  • Környezetvédelem Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
  • Kiszerelés 1 literes kiszerelésben elérhető.
  • Tárolás Eredeti csomagolásban, napfénytől védve, száraz, hűvös, jól szellőző helyen. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, magas hőmérséklettől távol tartandó. Gyerekek elől elzárva tartandó. Ne tároljuk élelmiszerrel, állateledellel.
  • Minőségét megőrzi: Gyártástól számított 2 évig!
KLORID ZRT. Vízkőoldó háztartási